Insolvenční návrhy a insolvenční poradenství

Společnost nabízí následující služby:

  • zpracování návrhu na oddlužení pro fyzické osoby a jeho předložení insolvenčnímu soudu,
  • zpracování návrhu na zjištění úpadku a prohlášení konkursu na podnikatele,
  • insolvenční poradenství,
  • prodej majetku z majetkových podstat konkursů a oddlužení ve správě společnosti.
Insolvence ilustrace

Ceník

  • Zpracování návrhu na oddlužení (jednotlivec)4 840,– Kč
  • Zpracování návrhu na oddlužení (společné oddlužení manželů)7 260,– Kč
  • Zpracování návrhu na konkurs5 000,– až 10 000,– Kč dle náročnosti návrhu
  • Insolvenční poradenství600,– Kč
  • Prodej majetkuBezplatná služba

Kontaktní osoby

Ing. Adam Stránský
Insolvenční návrhy, insolvenční poradenství, daně, účetnictví
773 730 053
725 559 922