Neváhejte nám napsat, zavolat nebo přímo navštívit!

Adresa:
Novohradská 21
370 01, České Budějovice

Telefon:
387 715 134

E-mail:
info@insolvenceph.cz


Ing. František Penz

E-mail:
penz@insolvenceph.cz

Ing. František Penz, * 1956 se od roku 1991 jako OSVČ zabývá účetním, ekonomickým a organizačním poradenstvím. V letech 1992-2005 působil jako společník ve společnosti Penz a Zelenda v.o.s., která zajišťuje pro svoji klientelu účetní a daňové poradenství, včetně zpracování vešekerých účetních, mzdových a ostatních ekonomických evidencí.

Od roku 1997.působí jako konkursní správce u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Od prosince 2009 je zapsán v seznamu insolvenčních správců Ministerstva spravedlnosti České republiky, jako insolvenční správce s vykonanou zkouškou insolvenčního správce.

Rovněž od roku 1997 vykonává funkci likvidátora u společností vstupujících do likvidace rozhodnutím vlastníka a především pak u likvidací společností nařízených V minulosti působil i jako správce dědictví ustanoveným soudem.

Ing. Václav Hadraba

E-mail:
hadraba@insolvenceph.cz

Ing. Václav Hadraba * 1953, působí od roku 2001 jako konkursní správce u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Od prosince 2009 je zapsán v seznamu insolvenčních správců Ministerstva spravedlnosti České republiky, jako insolvenční správce s vykonanou zkouškou insolvenčního správce.

Rovněž od roku 2001 vykonává funkci likvidátora u společností vstupujících do likvidace rozhodnutím vlastníka a především pak u likvidací společností nařízených soudem.

Dlouhodobě se zabývá správou pohledávek, posuzováním jejich dobytnosti, poskytování poradenství v této oblasti.