Likvidace společností a likvidace dědictví

Společnost nabízí následující služby:

  • likvidace společností a firem na základě rozhodnutí vlastníka,
  • komplexní zpracování agendy od přípravy rozhodnutí ke vstupu do likvidace, řízení průběhu likvidace včetně účetnictví a daní až po konečný návrh na výmaz společnosti z veřejného rejstříku,
  • likvidace společností na základě jmenování společnosti likvidátorem rozhodnutím Krajského soudu,
  • správa a likvidace dědictví na základě rozhodnutí dědiců,
  • likvidace dědictví na základě rozhodnutí dědického soudu.
Likvidace ilustrace

Ceník

  • Likvidace společností12 000,– Kč za všechny úkony spojené s likvidací
  • Dědictví (likvidační správce, správce pozůstalosti)Odměna dle vyhlášky číslo 196/2001 Sb.

Kontaktní osoby

Ilona Neradová
Likvidace společností a dědictví
773 720 608
608 242 200