Nabízíme:

Poradenství v oblasti insolvence, konkursů a oddlužení

Poradenství včetně konzultací věřitelských i dlužnických insolvenčních návrhů.


Likvidace společností

Likvidace společností na základě rozhodnutí valné hromady. Poradenství v oblasti likvidací.


Účetní poradenství

Včetně zpracování účetnictví, daňové evidence, mezd, zpracování daňových přiznání a hlášení a zpracování ostatních ekonomických informací a evidencí.


Správa a vymáhání pohledávek

Prostřednictvím kooperující advokátní kaceláře i zastupová při jednání před obecnými a obchodními soudy, poradenství v oblasti vymáhání ohrožených pohledávek.


Prodej majetku a pohledávek

Společnost cestou svých webových stránek nabízí k prodeji nemovitý a movitý majetek, pohledávky a ostatní majetek, jehož zpeněžení zajišťují v rámci správy majetkových podstat společníci společnosti - insolvenční správci. Majetek k odkoupení je nabízen prostřednictvím veřejných dražeb, případně přímým prodejem vždy za souhlasu příslušného věřitelského výboru a soudu.