Prodej majetku z majetkových a likvidačních podstat

Společnost nabízí k odprodeji nemovitosti, movité věci, obchodní podíly a pohledávky, které má ve své správě z:

  • oddlužení fyzických osob,
  • konkursů podnikatelských subjektů,
  • likvidací společností, jejichž likvidace byla nařízena soudem,
  • likvidací dědictví, jejichž likvidace byla nařízena soudem.
Prodej majetku ilustrace

Ceník

Bezplatná služba

Kontaktní osoby

Kontaktní osoby jsou uvedeny v příloze.